Főhajtás Kánya Endre református lelkipásztor, a Partiumi Keresztény Egyetem egykori oktatójának áldott emléke előtt

„Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is; és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya.” (János 12, 26)

 

Őszinte tisztelettel és megbecsüléssel hajtunk fejet Kánya Endre református lelkipásztor, a Partiumi Keresztény Egyetem egykori főállású oktatójának áldott emléke előtt, aki életének 46. esztendejében, rövid betegség után tért vissza teremtő Urához.

Élete szolgáló élet volt. Kolozsvári teológiai tanulmányait követően Nagyváradra került, ahol a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöki titkáraként szolgált. Ezt követően az Örvéndi Református Egyházközség lelkipásztora lett, ahol kerek húsz esztendőn keresztül tevékenykedett, és pásztorolta hűséggel a rábízottakat, teremtő és elhívó Ura segítségével és áldásával.

A teológiai tudományok elkötelezett művelőjeként tizenhat éven keresztül tanított előbb a Sulyok István Református Főiskolán, majd a Partiumi Keresztény Egyetemen. Egykori kollegái és diákjai szeretettel és tisztelettel emlékeznek segítő jóindulatára, szelíd és derűs tekintetére. Oktatási intézményeink alapembere volt, hűséges és lelkiismeretes tanártárs.

A Partiumi Keresztény Egyetem egész közössége nevében ezúton fejezzük ki Istennek az intézményünket is szolgáló életéért őszinte hálánkat, a gyászoló családnak pedig mély együttérzésünket. A szenvedést és halált legyőző Krisztusunk szeretetében és ígéretében bízunk, Aki így erősít minket: „Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz én bennem, ha meghal is, él.”(János 11, 25)

 

Munkája és emléke legyen áldott!

 

Dr. Pálfi József

rektor

 

Nagyvárad, 2018. január 15.