Elballagtak a Partiumi Keresztény Egyetem végzősei. A rengeteg mosoly és az izgatott arcok mellett családtagok, rokonok, barátok, ismerősök örömkönnyeit is láthattuk a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem

2021-2022-es tanéve végzős hallgatóinak ballagási ceremóniáján, mely június 11-én, szombaton 11 órától kezdődött a nagyvárad-újvárosi református templomban. 

Hegedűs Krisztina

A jelenlévőket Szomor Abigél egyetemi lelkész köszöntötte.

A hagyományokhoz híven az idei tanévzáró ünnepség is istentisztelettel kezdődött, a végzős hallgatók búcsúztatóját követően. Kolumbán Vilmos József, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet rektora igehirdetésében hangsúlyozta, hogy „egy olyan alkalomra gyűltünk össze, amikor a hét napjai között piros betűs napot ünnepelhetünk, ugyanis jó néhányan közületek elvégeztétek az egyetemet, és kész tudás birtokában léptek majd ki a munka piacára. Ez egy olyan ünnep, amikor a PKE végzős hallgatóit ünnepeljük, de lényegében visszatekintünk a tanév egyik legfontosabb alkalmára is, amely arról szól, hogy szoros szövetséget kötöttek az erdélyi magyar egyetemek” – mondta. Beszédében kifejtette, hogy a megszerzett tudást ki kell egészíteni az igaz emberismerettel, a múltnak, a jelennek és a jövendőnek a szándékával és ismeretével.

Az igehirdetést követően Szomor Abigél egyetemi lelkész köszöntötte az esemény meghívottjait, akik köszöntő beszédeikkel tisztelték meg a jelenlévőket.
Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke köszöntő beszédét az Efézusbeliekhez írt levél 6. részének 10. versére alapozta, „legyetek erősek és erősödjetek Krisztus hatalmában” – mondta. Beszédében megemlítette lányait, akik az egyetemen végeztek és ennek köszönhetően elérték céljaikat, végezetül áldást kívánt mindenkinek. Ezután Tolnay István, a Pro Universitate Partium Alapítvány alelnöke szólt az egybegyűltekhez, aki továbbította Tőkés László elnök üzenetét, jókívánságait, valamint beszédében visszaemlékezett az egyetem megalapítására. „Azokat az értékeket, amelyekről az igehirdető is beszélt, amelyeket az egyetemtől kaptatok, tartsátok meg: család, hazaszeretet, szülőföld szeretete. Ezeknek a fogalmaknak csak akkor lesz tartalmuk, hogyha a mindennapokban meg tudjátok őket valósítani” – fogalmazott Tolnay István.
Dr. Tonk Márton, a Sapientia Egyetem rektora beszédében köszönetet mondott az egyetem vezetőségének a meghívásért, majd kifejtette: a szertartás közben eszébe jutottak azok az évek, amelyeket oktatóként töltött a PKE-n, amely idő alatt rengeteg hasznos tapasztalatot gyűjtött. „Úgy érzem, hogy ma, itt, most kicsit én is itthon vagyok” – fogalmazott.
A továbbiakban Szomor Abigél arra hívta fel a figyelmet, hogy az egyetem számára fontos a kapcsolat a középiskolákkal és azok pedagógusaival, ebben nyújt segítséget a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége. Ennek fényében felkérte Burus-Siklódi Botondot, a szövetség elnökét, hogy szóljon néhány szót az egybegyűltekhez. Burus-Siklódi Botond kiemelte, hogy a ballagók emlékezetében nem a köszöntő beszédek maradnak meg, hanem a diákévek alatt szerzett emlékek, tapasztalatok és a ballagási ünnepség élménye.

„Istennek legyen hála, embertársaimnak pedig köszönet mindazért, hogy ezt a mai örömteli napot megérhettük” – kezdte beszédét az egyetem rektora, dr. Pálfi József. „Mindannak ellenére, hogy milyen időket éltünk és élünk folyamatosan, ezúttal is egy tartalmas tanévet zártunk. Mindent egybevetve van okunk reménységre, a biztató és következetes építkezés folytatására” – fogalmazott. Az intézmény vezetője örömmel jelentette be, hogy nemrég vehette át az egyetem nevében a magyar művészeti díjrendszer a PKE-nek megítélt Árpád fejedelem-díját. Az előző évvel ellentétben, amely teljes mértékben online zajlott, az idei hibrid rendszerben telt, amely alatt az egyetem munkatársai hasonlóképpen helytálltak. Az online oktatás negatívumai mellett számos pozitívumról is említést tett, hiszen olyan új lehetőségek jelentek meg, amelyeket a járványügyi korlátozások utáni időszakban is ki tudnak használni. „A Partiumi Keresztény Egyetemen a 2021-2022-es tanévben két karon, négy tanszéken, 12 alapszakon és hét mesterképzésen folyt az oktatás. A tanév hallgatóinak száma 844 volt, összesen 248 hallgató fejezte be a tanulmányait, ebből alapszakon 151 és mesterképzésen 97. Majdnem minden alapképzésnek van folytatása mesterképzésen, amire természetesen várjuk örömmel, szeretettel mindazokat, akik szeretnék folytatni tanulmányaikat” – számolt be dr. Pálfi József.

Az ünnepélyes alkalom keretében a magánének szakos hallgatók előadását hallhatták a jelenlévők, ugyanakkor a Partiumi Keresztény Egyetem vegyeskara is énekkel búcsúztatta a végzősöket. A beszédeket követően átadták az érdemokleveleket a kiemelkedő tanulmányi eredményekkel rendelkezők számára, valamint a közösségért tett erőfeszítésért legaktívabb diákoknak. Az esemény záróakkordjaként elhangzottak a harmadéves és a másodéves hallgatók búcsúbeszédei, majd az egyetemi kulcsátadásra került sor. A ceremónia a Himnusz közös eléneklésével zárult, és persze a kalapok feldobásával.

Fotók: Alexandru Nițescu

Forrás: ERDON - Elballagtak a Partiumi Keresztény Egyetem végzősei