Egyetemi ballagási ünnepség

2014. június 7-én elballagtak végzős hallgatóink

A ballagást megelőzően a másodéves hallgatók búcsúztató ünnepségek keretén belül köszöntek el a harmadévesektől.  A megható pillanatokat követően a diákok ünnepélyesen átballagtak a nagyvárad-újvárosi református templomba, ahol kezdetét vette a tanévzáró ünnepség.

Img 2667

 Az ünnepséget Ráksi Lajos egyetemi lelkész nyitotta meg, aki köszöntötte az egyetem vezetőségét, a meghívott vendégeket, és nem utolsó sorban a végzős diákokat és hozzátartozóikat.

Az ünnepi istentisztelet alkalmával Nt. Dr. Hermán M. János lelkipásztor hirdette Isten igéjét a következő igerész alapján: „De te maradj meg azokban, amiket tanultál és amik reád bízattak, tudván kitől tanultad” (2Tim 3, 14).  A lelki útravaló könnyfakasztó és egyben vidám gondolatai komoly üzenettel is szolgáltak a ballagóknak, hiszen elhangzott, hogy semmi sem fontosabb az életben, mint egymás tisztelete, a hívő keresztény élet, a példamutatás, a becsület, a családi értékek tiszteletben tartása, valamint a templom és az iskola.

Img 2756

Az igehirdetést követően Dr. János Szabolcs rektor úr tanévzáró beszédére került sor. Az elmúlt tanév értékeléséből megtudhattuk, hogy a PKE ismét sikeresen helytállt a megmérettetések során, hiszen 2014-ben került sor az egyetem újraakkreditálására a Román Akkreditációs Hatóság által, illetve az EUA (European Universities Association) bizottság is felkereste egyetemünket egy nemzetközi intézményértékelési projekt keretén belül.  Az eredmények pozitívak, mindkét jelentés elismeri a PKE keretében folyó oktatás színvonalát, a hallgatók szakmai felkészültségét, a tudományos kutatás eredményeit, az egyetem nemzetközi kapcsolatok fejlesztésére irányuló fáradozásait.

A tanévértékelő után Dr. Pálfi József lelkipásztor, a PKE szenátusának elnöke köszöntötte a nyugdíjba vonuló Nt. Dr. Hermán M. János lelkipásztort, a Sulyok István Teológiai Tudományok Intézetének igazgatóját.

A Partiumi Keresztény Egyetem kórusa két dallal emelte az ünnepség színvonalát, a kórust Posz Vilmos és Tóth Debora végzős diákok vezényelték.

Ezt követően Dr.Lévai Attila, , komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Karának dékánja osztotta meg ünnepi gondolatait a közösséggel, majd az érdemoklevelek átadására került sor.

Az idei évben 36 hallgató részesült érdemoklevélben kiemelkedő tanulmányi és kutatási eredményeik, valamint a diákszervezetben és szakkollégiumokban kifejtett közösségépítő tevékenységük miatt. Az oklevelesek listája ITT tekinthető meg.

Img 2880

Az ünnepség utolsó mozzanataként immár hagyományosan két másodéves hallgató a Biblia és az egyetem kulcsának átvételével jelképesen is vállalták az egyetem iránti elkötelezettségüket, és hogy folytatják mindazt, amit az előző generációk immár több mint két évtizede elkezdtek: az anyanyelven való tanulást, és a közösségért való munkálkodást egyetemistaként és végzett hallgatóként egyaránt. Ahogyan Nt. Dr. Hermán M. János lelkipásztor az igehirdetés során kiemelte, rájuk van bízva Erdély, Székelyföld, Nagyvárad.

 

A testvéregyházak képviselőinek áldása után a jelen lévők a Himnusz eléneklésével zárták az ünnepséget.

Img 2928

Az idei évben 212 alap- és 89 mesterszakos hallgató búcsúzott az egyetemtől, reményeink szerint nem véglegesen, hiszen Alumni tagként vagy akár másoddiplomásként bármikor szívesen várja őket vissza az egyetem.

Img 2436Img 2443Img 2448Img 2450Img 2477Img 2478Img 2492Img 2519Img 2530Img 2533Img 2534Img 2547Img 2550Img 2561Img 2580Img 2598Img 2612Img 2633Img 2634Img 2635Img 2638Img 2641Img 2652Img 2659Img 2662Img 2668Img 2671Img 2672Img 2673Img 2679Img 2680Img 2682Img 2684Img 2686Img 2713Img 2718Img 2727Img 2745Img 2751Img 2756Img 2776Img 2794Img 2806Img 2860Img 2863Img 2874Img 2878Img 2880Img 2881Img 2882Img 2883Img 2884Img 2885Img 2886Img 2887Img 2888Img 2889Img 2890Img 2892Img 2893Img 2894Img 2895Img 2897Img 2898Img 2899Img 2900Img 2901Img 2902Img 2903Img 2904Img 2905Img 2906Img 2908Img 2909Img 2928Img 2930