Dr. Pálfi József rektor 2019-es tanévnyitó beszéde

2019. október 1., PKE – Díszterem

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves Barátaim a Krisztus Jézusban!

Tisztelt vendégek, akadémiai közösség, kedves szülők, családtagok, kedves elsőéves hallgatók Isten hozott Mindenkit erre a mai örömteli ünnepnapra!

I. Az első szavak, amelyek a 2019-2020-as tanévnyitó rektori beszéd kezdetén megfogalmazódhat és elhangozhat, azok a hála és köszönet szavai. Hálás vagyok Istennek és köszönettel tartozom mindazoknak, akik valamely formában részt vettek egyetemünk életének alakításában, fenntartásában, működtetésében. Ezúttal is jó érzéssel és megelégedettséggel tekintek vissza az elmúlt tanévre, amely igen eseménydús, hasznos és tartalmas volt! Júniusban a tanévzáró beszédemben, az elmúlt tanév kapcsán több tényszerű adatot, sok fontos dolgot elmondtam, amelyekre most nem térek vissza. Viszont néhány, akkor el nem mondottat mégis örömmel megosztok a jelenlévőkkel.

A 2018-2019-es tanévben 183 hallgató államvizsgázott egyetemünkön, amelyből Bölcsészet- és Művészettudományi Karon 93 és Gazdaság- és Társadalomtudomány Karon 90. Események, rendezvények, konferenciák tekintetében is nagyon termékeny tanév van mögöttünk, a tanévzárón ezek felsorolása megtörtént, de azóta, a nyár folyamán is számos eseményt szerveztünk:  Pl. a BMK-án 1. 2019 júniusában - A nyelv, közösségi perspektívája 4. – nemzetközi konferencia (NYIT-Magyar, PKE Alkalmazott Kutatások Központja, Eszterházy Károly Egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, Selye János Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Partiumi Oktatási és Módszertani Központ, Start – Tanácsadó és Továbbképző Iroda szervezésében). 2. 2019 júliusában - Erdélyt a PKE Képzőművészet szakos oktatói és diákjai (dr. Balázs Zoltán, dr. Ütő Gusztáv, Szabó Réka, Kovács Kinga, Szabó Csongor-Gyula) képviselték a Mongol-Erdélyi Képzőművészeti Csereprogram keretében. 3. 2019. Júliusában került sor a „Hét nap, hét dráma”: drámafordító táborra, a Pázmány Péter Egyetem és a nagyváradi PKE közös szervezésében (NYIT-Angol szak). 4. 2019 júliusában Maradj itthon! – nyári műhelyre került sor (NYIT-Magyar, Start – Tanácsadó és Továbbképző Iroda, PKE Neveléstudományi Intézet szervezésében). 5. 2019 júliusában Partiumi Szabadegyetem – A Partium irodalma, nyelve, néprajza (NYIT-Magyar, Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, Anyanyelvápolók Szövetsége, Inter Nonprofit Kft., Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoporttal társszervezésben). 6. 2019 szeptemberében A fordító, mint kultúra- és irodalomközvetítő – nemzetközi konferenciára (NYIT-Magyar, NYIT-Német, a Regensburgi Egyetem Magyar Intézete (Hungaricum), Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága szervezésében). GTK 1. Az ARACIS jegyzőkönyve szerint 5 évre bizalmi minősítéssel akkreditálták a Kereskedelem, turizmus és szolgáltatások gazdaságtana szakot. 2. A Magyar Logisztikai Társasággal közösen meghirdettük a nagyváradi logisztikai menedzser-képzést. 3. Szeptember elején nemzetközi Menedzsment konferenciát szerveztünk, 4. Sikeresen pályáztunk a Pallas Athéné Domus Educationis Alapítványhoz, amely folytatja a kiválósági ösztöndíj programját és újabb alprogramokat támogat a PKE Gazdaságtudományi képzésein.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Négyéves rektori mandátumom kezdetén, 2016-ban arra tettem ígéretet, magamnak és a fenntartóknak, hogy egyetemünket új, fejlődő pályára állítjuk. Most a rektori mandátum utolsó tanévéhez közeledve azt mondhatom, hogy az elmúlt években a helyreállításon dolgoztunk következetesen és elkötelezetten. Ezek eredményeképpen számolhatok be arról, hogy egyetemünk a negatívból teljesen pozitív irányt vett, dinamikusan fejlődő pályára lépett. Munkánkat a szimultaneitás jegyében végeztük és végezzük továbbra is. Szigorú, fegyelmezett és tudatos reformokat hajtottunk végre, közben pedig a – lélektanilag sem mellékes – építkezés, látható és kézzelfoghatóan érzékelhető szempontjairól sem feledkeztünk meg. Intézményi reformjainkat ezután is folytatjuk, korszerűsítjük, hogy bármely téren optimális működést és további tervezhető és élhető jövőt biztosítsunk a PKE-en. Korábbi megállapodások értelmében közel kétharmad részben elvégeztük a jogharmonizációt a Sapientia EMTE-vel is.

Pénzügyi szempontból mínuszainkat ledolgoztuk. A három évvel ezelőtti mélyrepülést követően sikerült megteremteni a pénzügyi-gazdasági stabilizációt. Infrastrukturális fejlesztéseinket - köszönet érte a nemzetben gondolkozó és konkrétan is tevő Magyar Kormánynak - korábban nem látott módon valósítottuk meg és ma is továbbfolytatjuk. S miként mandátumom kezdetén megfogalmaztam és célul tűztem ki a kampuszosodás útján is jól haladunk. 2017-ben beköltöztünk a Sulyok utcai új épületbe, 2018-ban egyetemünk tulajdonába kerülő a volt püspöki székház, megvásároltuk a Pavel utcai lakást. Az ingatlanvásárlások, a korszerűsítések a napokban is tovább folytatódnak.

Az infrastrukturális gyarapodás mellett a teljes körű (hallgatói létszám és a minősített oktatói humánerőforrás) minőségi és számbeli növekedésre koncentráljuk erőnket. Folytatjuk a tudatos oktatói struktúra (a nélkülözhetetlen és hosszútávra tervezett oktatói piramis) át- és kialakítását. Összesen 65 főállású oktató biztosítja a képzést, a következő elosztásban: 13 professzor, 20 docens, 31 adjunktus, 1 tanársegéd, továbbá 10 meghatározott időre szóló szerződéssel lévő tanársegéd, és 26 óraadó oktató (ebből 8 doktori fokozattal rendelkező és 18 doktorandusz). Az adminisztratív alkalmazottak száma 56. Ez természetesen új perspektívákat nyit meg az egyetem életében, amely oktatási kínálatunk korszerűsítését (új szakok indítását) is feltételezi. A beiratkozók növekvő száma egyértelmű jelét mutatja annak, hogy egyetemünk megítélése fokozatosan javul és nő, amely így a partiumi társadalomban egyre jobban találja meg a helyét, egyre erősebb a társadalom részéről az egyetem iránti bizalom és elkötelezettség. Hisszük, hogy érdemes magyarul tanulni Nagyváradon, a PKE-en. Ám mindennél többet mondanak el maguk a számok. Egyetemünket a 2019/2020-as tanévben 387 elsőéves választotta. A tavalyi évhez képest (329), az-az 58 hallgatóval többen anyakönyveztek a két karon. Ismerve legnagyobb ellenségünk fegyvertényeit – a demográfiai mutatókat és a belső migrációt – ez 17.62%, amennyivel több hallgatót vettünk fel első évre, mint egy évvel korábban, igencsak jelentősnek mondható.

A következő tanév talán különlegesebb lesz több szempontból is: 1. 2019 decemberében éppen 30 esztendeje annak, hogy kirobbant Temesvárott a forradalom és szabadságharc. Nemcsak mi, de mások sem lennének ott, ahol most vagyunk. Egyfelől lelkiismereti kötelességünk tisztelettel megemlékezni, és meg kell találni annak a módját, hogy a mai fiataloknak elmondjuk azt, hogy ott és akkor mi történt. 2. 2020 májusában lesz 30 esztendeje annak, hogy a KRE Igazgatótanácsa megalapította a PKE jogelődjét a SIRF-át. 3. Ekkor szeretnénk hálát adni Istennek és méltó módon megünnepelni egyetemünk első harminc esztendejét, mert mindezidáig megtartott bennünket az Isten. 4. Ekkor (májusban) kerül majd sor a Magyar Rektori Konferencia ünnepi gyűlésére is a PKE-n. 5. Nem tartozom azok közé, akik szeretnek bombasztikus nagy bejelentésekkel meghirdetni nagy programokat, de egyértelműen felvállalom Balázs Zoltán kollégám ötletét és javaslatát, amely szerint legyen ez az esztendő a keresztyén szolidaritás éve egyetemünk számára. Én ugyan nem panaszkodom, de ha a továbbiakban is szükségünk van valamire, ahhoz, hogy ez az egyetem még jobb, még erősebb legyen, akkor ez az egymásért kiálló, egymást támogató összetartás és közösségvállalás, az universitas egészéért, teljes közösségért vállalt felelősség az.

Ugyancsak a jövő tanévtől indítunk útjukra új képzéseket. BA és Ma szinteken új szakokat tervezünk: éppen ma, október elsején a zene világnapján jelentem be örömmel, hogy a következő tanévtől, saját képzésként indítjuk útjára a Magánének-Canto szakot. A Debreceni Egyetem Vidékfejlesztési agrármérnök, és Gépészmérnöki (Gépjármű-technikai, Járműipari folyamattervező) szakot tervez beindítani egyetemünkön, amely a fenntartót képviselő Sapientia Alapítvány kuratóriumi döntésének értelmében két tanév múlva már saját, illetve közös képzési formává alakulhat, a legoptimálisabb konstrukcióba.

II. Kedves Elsőéves Hallgatók, vagy amint az angolszász egyetemi világban mondják fresh manek! Nemcsak formálisan mondom, de hiszem is, hogy a jó Isten hozott ide Benneteket! Engedjétek meg, hogy most elsősorban Nektek mondjam el megfogalmazott gondolataimat. Én hiszem, hogy az ember az Isten teremtménye. Az első emberpárnak, Ádámnak és Évának született két gyermeke: Kain és Ábel. Az első két gyermek történetét, talán nincs olyan, aki ne ismerné a Bibliából. Ábel hálaáldozatának füstje felfelé az ég, az Isten felé szállt, Kainé pedig a lefelé. Kain féltékenységből megölte, kiirtotta testvérét Ábelt, mert megszületett az emberi történelem egyik legmeghatározóbb aktora: az irigység. Ezzel a tettével kiirtotta az égre néző, ég-orientált embert, másként jellemet, minőséget. Káin szabadon döntött és kilépett a normális, életet védő és hosszútávon biztosító örök rendből. Nem akart tudomást venni az életet védelmező rendről, normákról. Isten nem büntette meg halállal Káint. Bűntette Ő már önmagát azzal, amit tett. Kikerült az Édenből, másként a biztos Isten-közelből. Istentől távol került és vándorrá, bujdosóvá lett. A veszély, viszály, a harc vette kezdetét. Ez az eredménye, következménye annak, amikor veszi kezébe az életet.

Ettől kezdve az életet Káin vitte tovább utódain keresztül. Az Írás civilizatórikus kezdetekről beszél tömören akkor, amikor azt írja, hogy kezdetben sorba jöttek létre a mesterségek, foglalkozások (kovácsmesterség, pásztorság, művészet, és még sok minden más). Az ember élete arról szólt, hogy milyenné válik és hová jut az ember, amikor Istentől távol kell keresnie és megvalósítania, élhetővé tennie az életet. Arról olvasunk, hogy mi történik akkor, amikor az ember úgy veszi saját kezébe az életet, hogy kiiktatja, zárójelbe teszi az Istent. Újfajta mentalítás, életforma és viszonyrendszer nemcsak Istennel kapcsolatosan lesz másszerű, hanem az emberi kapcsolatokra is kiterjed. Az Isten-amnéziába eső ember számára csak az én, az én vagyok a fontos, bármi áron, és minden más ezután következik, sőt mindent ennek a személyes, és adott pillanatnyi szempontnak és érdeknek rendel alá az ember. A korlátlan, gátlástalan szabadságvágy és igenlés is megjelenik a történelem színpadán! Ennek sajnos ma is reneszánszát éljük.

Az Isten által teremtett első emberpár Ádámnak és Évának, Kain és Ábel után született egy harmadik gyermeke is: Seth. Neveik jelentése üzenetértékű azóta is: Ádám – ember, Éva – élet anyja, Káin – nyereség, Ábel – pára, semmiség, aprócska, Séth – helyette, pótlásul, Énós – halandó, valódi, embertől született ember! Neveikben benne az emberiség történetének a kezdete és sorsa is. Ábelt kiirtotta Káin. Az Isten-teremtésű ősszülőknek tehát lett még egy harmadik gyermeke is: Séth. Hamvas Béla (Hénok Apokalipszisének Előszava) megállapítása szerint „Séth nem volt sem anyagi, sem égi. Séth ember volt.  Az igazi, az emberi ember, az anyagi természet feltételei és körülményei között, de szívében megőrizte származásának nagy misztériumát. Seth a munkás, dolgos ember, aki itt küzd és szenved és végzetével birkózik, de istenfélő, alázatos, nem sötét, mert nincsenek benne vad szenvedélyek, soha nem égi, mert nincsenek benne égi tüzek, hanem mindig ember. Legfőbb jellemvonása: lent él, de felfelé néz. Séth fia az igaz ember, az igazság hirdetője, akit Kain utódainak szenvedélyes sötétsége nem tud eltántorítani. Séth nemzedéke a "föld sója". Egyetlen tevékenysége az emberiség gondját viselni és az ember megmentésén fáradni.”

Séth első gyermekéről Énósról egy rövid tőmondat olvasható az Írásban: az Ő idejében kezdték segítségül hívni az Istent! Erre mondom én, hogy Isten-emlékezés, kapcsolatfelvétel. Ez az emberi kultúra kezdte. Igen a kultúráé, melynek latin eredetije, a colere, colo, colui ősjelentésében megművelést, ültetést jelent. Amely jelent testi, szellemi munkát, illetve valamely istenség tiszteletét. Nem véletlen tehát, hogy a kultúra és a kultusz (mint istentisztelet) kifejezések, közös eredetre utalnak.

Ma is lehet választani a két szellem, jellem, alternatíva és létmód között. Én jó szívvel ezt a harmadik utat ajánlom, azt, amelyiken úgy élünk lent, hogy közben nem felejtkezünk el felfele nézni, a helyes orientációs irány felé nézni, amelyiken ma is segítségül hívhatjuk az élet örök Urát. S közben a Talmud szavaival azt biztatlak benneteket, hogy inkább legyetek az oroszlánok hátulja, farka, mintsem a rókák feje.

Kedves Hallgatók! jó helyre jöttetek, jó egyetemet választottatok. Most is hangsúlyozom és nyomatékosítom, hogy legyetek korszerűen sorsformálók! Úgy a diákélet idején, miként majd későbbiek rendjén is. Gyönyörű anyanyelvetek és közös keresztyén hitetek van, amelyek mindenkor össze- és megtartó erők lehetnek. Keressétek egymás közösségét tanulásban, munkában, szórakozásban. Itt maradottaknak és maradni akaróknak nagy a felelősségünk egymás iránt. Korábban is elmondtam már és most is mondom, segítsetek, biztassátok, támogassátok, tartsátok számon, és keressétek egymást. Inkább mosolyogjatok egymásra és minden rosszat jóval győzzetek le, mint bosszúállással. Sokkal többre vagytok képesek, mint gondolnátok. Lássátok és válasszátok mindig az abnormális helyet a normálisat. Beteg és korszerű ideológiák helyett, mégha azok progresszívnek gondolják is magukat keressétek az életet szolgáló és megtartókat. Legyen szabad hozzátok intézett gondolataimat Christiano Ronaldo, klasszis fotbalista szavaival befejeznem, amelyet a napokban olvastam a világhálón: „A türelem és a kitartás két olyan tulajdonság, amely megkülönbözteti a profit az amatőrtől. Minden, ami ma nagy, kicsiként kezdődött. Nem érhetsz el mindent, de mindent megtehetsz annak érdekében, hogy az álmaid valóra váljanak. És soha ne feledd, hogy az éjszaka után mindig hajnal jön.

Sok sikert, kitartást és összetartást kívánok!

Dr. Pálfi József

rektor