CSENDESNAP

A PARTIUMI KERESZTÉNY EGYETEMEN HAGYOMÁNYOSAN MINDEN ESZTENDŐBEN CSENDESNAPOT TARTUNK MENNYBEMENETEL ÜNNEPÉN

A 2014-es CSENDESNAP PROGRAMJA A KÖVETKEZŐ

 

9:30-10:15 - regisztráció (diákoknak kötelező)csn honlapra

10:15-10:45 - nyitó áhitat, köszöntések, programismertetés (Díszterem)

10:45-11:45 - Tőkéczki László előadása  - Európa és kereszténység (Díszterem)

11:45-12:05 - Kávészünet

12:05-14:00 - Bába Szilvia előadása - Rendezvényszervezés (Díszterem) 

14:00 - 15:00 - Ebédszünet

15:00 - 18:00 - Kézműves foglalkozás – gyöngyfűzés és bútorfestés
(PKE belső udvar, rossz idő esetén a Díszterem előtere)

15:00 – 17:00 - Improvizációs önismereti színház – Donáth Attila vezetésével – hogyan élem meg a hitem egyetemistaként (SZ37-es terem)

A program egész ideje alatt IMAÖSVÉNY várja az elcsendesedésre vágyókat a díszterem mögötti beugrónál.

cover 01

FACEBOOK ESEMÉNY ITT

 

AZ ESEMÉNY ELŐADÓIRÓL ITT OLVASHATSZ:

 

Dr. Tőkéczki László – az ELTE Bölcsészettudományi Karának  Művelődéstörténet Tanszék vezetője

1951 szeptember 23-án született Szikszón. Miskolcon érettségizett, majd a debreceni /1970-1972/ és a budapesti /1972-75/ bölcsészkaron történelem-német szakos tanári oklevelet szerez. 1975 és 1978 között a kispesti Landler Gimnáziumban tanít. 1978-ban kerül az Akadémia Pedagógiai Kutatócsoportjához. 1981-ben a csoport átkerült az ELTE keretébe. 1985-től az ELTE pedagógiai tanszékén neveléstörténetet tanít. 1989 óta az ELTE Művelődéstörténeti tanszékének docense.

Egyetemi szakdolgozatát a Társadalmi Lexikonról írta. Kandidátusi értekezését a Bethlen-kormány közoktatáspolitikájáról készítette.

Tanulmányai jelentek meg a Történelmi Szemle, Valóság, Confessio, Protestáns Szemle, Századvég Kortárs című lapokban és máshol. Az utóbbi években rendszeresen ír publicisztikát a Magyar Nemzetben, ritkán az Uj/Napi Magyarországban.

1991 óta dolgozik a Hitel szerkesztőjeként, 1994-ben kinevezik a Valóság főszerkesztőjének, emellett társadalmi munkában részt vesz a Protestáns Szemle szerkesztésében. A Duna TV alapító kuratóriumának tagja, s ott a történelmi egyházakat is képviselte. Az 1998-ban alapított Református Tehetséggondozó Alapítvány elnöke  és alapító tagja a Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítványnak.

2002-ben a Dunamelléki Református Egyházkerület világi főjegyzőjének választják.

Évek óta évente kb. 100 előadást tart  az anyaországban és a kisebbségi magyarság körében, tudományos, egyházi, politikai és közművelődési felkérésekre.

 

Donáth Attila - Playback tréner,szupervizor, coach

A délutáni önismereti foglalkozás vezetője a következőket írja magáról:

„Szakmai hitvallásom: minden embernek az a dolga a Földön, hogy amit tesz, azt jobbító, fejlesztő szándékkal tegye. Hiszem, hogy a fejlődés alapja a kreativitás és a spontaneitás, aminek bátorítása, kibontakoztatása a fejlesztő feladata. Munkámban nem csak mások fejlesztése, hanem a résztvevőkön keresztül megvalósuló saját tanulásom, megújulásom is motivál.

 Tréneri/tanácsadói/szervezetfejlesztői/szupervízori/coach-tevékenységem előzményei: vezetői munkásságom, valamint a felnőttek oktatás-képzése, illetve terápiás jellegű fejlesztése területén szerzett tapasztalataim az 1980-as évek elejétől. Tréneri munkát a vezetés és szervezetfejlesztés területén több mint húsz éve végzek.

Ez idő során folyamatosan képződtem mind szakmai, mind módszertani, mind önismereti területen, de intézményvezetőként is kipróbáltam magam. Vallom, hogy bárki, aki emberekkel dolgozik, köteles saját magát "karbantartani", megtalálni az utat saját énjéhez és igényeihez, és érdemes folyamatosan törekednie arra, hogy önmagát tisztán lássa.”

 

Bába Szilvia – a Duna Palota kulturális vezetője

Előadás címe: Rendezvényszervezés

Az előadás rövid összefoglalója: mi a  rendezvények szervezésének 13 alapkérdése. A rendezvény fogalmának ismertetése után megismerhetjük a rendezvények különböző csoportjait és mindegyikkel kapcsolatban hallhatunk konkrét példákat is. Mindezek mellett szó lesz még a közönségszervezésről is. Ezen belül hallhatunk reklámról,  meghívókról, szórólapokról, plakátokról, az internet és a közösségi média lehetőségeiről. Továbbá ismereteket szerezhetünk  a sajtómunkáról és annak eszközeiről. Előadónk példákkal is illusztrálni fogja egy rendezvény forgatókönyvének sarokpontjait, megírásának szükségességét, lépéseit.

 

forrás: gyulekezet.partium.ro