Búcsúzunk Práda Jánky Ilonától

(1933-2018), a kolozsvári Zeneakadémia és Partiumi Keresztény Egyetem tanárától június 25-én, 12 órakor a Házsongárdi temető nagy kápolnájában.

Emléke legyen áldott

thumbnail