Beszámoló az Óvó- és tanítóképző szak államvizsgájáról

Idén harmadik alkalommal államvizsgáztak hallgatóink partnerintézményünkben, a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen. Az államvizsga júliusi fordulójára 12 hallgató jelentkezett. Az írásbelin a legjobb eredmény 9-es volt, míg a szakdolgozatok védésén 10-es.

A vizsgán végzőseink bizonyították elméleti felkészültségüket és kutatói habitusukat is. Szakdolgozataik kísérleti jellegű, fejlesztési programot végrehajtó, ennek hatékonyságát mérő dolgozatok voltak. A kísérletek során szerzett tapasztalatokat a későbbi pedagógusi munka során is nagyszerűen tudják majd kamatoztatni.

Köszönjük felkészítő tanáraiknak a nagyszerű munkát, hallgatóinknak pedig sok sikert kívánunk mind a hivatásukban, mind a személyes életükben!

 

 

Dr. Bartha Krisztina, évfolyamfelelős

Az óvodai és az elemi oktatás pedagógiája szak,

Humántudományi Tanszék