A III. Kárpát-medencei Oktatási Konferenciára kerül sor a PKE-n

2018. június 22-én és 23-án

Felhívás

Az Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központja, a Partiumi Keresztény Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar Nyelv és Irodalomtudományi Tanszéke és a Selye János Egyetem Tanárképző Kara meghirdeti a III. Kárpát-medencei Oktatási Konferenciát.
Organizers: Trefort Ágoston Centre for Engineering Education, Obuda University; Department of Languages and Literatures, Faculty of Letters and Arts, Partium Christian University; Faculty of Education, Janos Selye University

A konferencia időpontja / Date: 2018. június 22-23. (Projektnap: június 21)

A konferencia helyszíne: Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, Románia / Venue: Partium Christian University, Oradea, Romania

A konferencia célja: Helyt adni azoknak a kutatási és fejlesztési eredményeknek, amelyek az oktatás, a felsőoktatás-pedagógia, az oktatásszociológia, a pedagógusképzés, kisebbség kutatás és a nyelvoktatás területén születtek az elmúlt időben a határon innen és túl.
Focus: It can be used to provide research and development results in the Carpathian Basin recently in the fields of education, higher education, pedagogy, education sociology, pedagogical training, minority research and language teaching.

A konferencia főbb témakörei
Topics of interest include, but are not limited to:

 • Empirikus kutatások az oktatásban és a pedagógusképzésben / Empirical research in education and teacher training
 • Tantárgy-pedagógia / Methodology
 • IKT az oktatásban, IKT kompetenciák / ICT in education, ICT competences
 • Kompetenciafejlesztés / Competence development
 • Oktatásszociológiai kutatások / Research in sociology of education
 • Nyelvpedagógiai kutatások / Research in language pedagogy
 • Interkulturális oktatás, kisebbségpedagógia / Intercultural education, minority education
 • Szakképzés- és felsőoktatás-pedagógia / Vocational and higher education pedagogy
 • Lemorzsolódás kutatás / Drop-out research
 • Projekt és probléma alapú tanulás / Project and problem based learning
 • Effective Teaching and Learning
 • Methodology of Foreign Language Teaching

A konferencia nyelve magyar és angol.
Language: Hungarian, English

Plenáris előadás: Magyari Sára (PKE): A romániai MID-oktatás a nagyváradi műhely tükrében

A konferencia szervezőbizottsága
Program Committee:

 • Dr. habil. Horváth Kinga (társelnök)
 • Dr. Maior Enikő (társelnök)
 • Prof. Dr. Tóth Péter (társelnök)
 • Dr. Nagy Melinda
 • Dr. Bökös Borbála
 • Dr. Pásztor Rita Gizella
 • Duchon Jenő
 • Hölvényi Orsolya
 • Kádár Katalin

A konferencia támogatói:

„Az Óbudai Egyetem komplex intézményi fejlesztései a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében” című EFOP-3.4.3-16-2016-00023 projekt

Program

2018. június 21. (csütörtök)

10:00-16:00                Projektnap – Az EFOP-3.4.3-16-2016-00023 projekt résztvevőinek közreműködésével

 

2018. június 22. (péntek) / 22 June 2018 (Friday)

8:30-9:00                    Regisztráció / Registration

9:00-9:30                    Megnyitó, köszöntő / Opening ceremony

9.30-10:00                  Plenáris előadás / Plenary lecture in Hungarian

10:00-11:30                Section 1, II. szekció, III. szekció

11:45-13:15                Section 4, V. szekció, VI. szekció

13:15-14:15                Ebéd / Lunch

14:15-16:00                Section 7, VIII. szekció, IX. szekció

16:15-17:45                Section 10, XI. szekció, XII. szekció

 

2018. június 23. (szombat)

9:00-10:30                  XIII. szekció

10:45-12.15                XIV. szekció, XV. szekció

12:30-13:00                A konferencia zárása

13:15-14:15                Ebéd