3. Teológiatörténeti Műhelykonferencia

A Partiumi Keresztyén Egyetem - Sulyok István Teológiai Tudományok Intézete, a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen Dogmatika és Egyháztörténeti Tanszékei és a MRE DC vallástudományi szekciója szervezésében megrendezésre kerülő műhelykonferenciára  2016. november 11-én, pénteken, 9 órától kerül sor a Bartók teremben.

3. Teológiatörténeti Műhelykonferencia

 

       Téma: Protestáns teológiatörténet Magyarországon a reformáció korától napjainkig

 

Meghívó

 

Szeretettel hívjuk a Partiumi Keresztyén Egyetem, Sulyok István Teológiai Tudományok Intézete, a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen Dogmatika és Egyháztörténeti Tanszékei és a MRE DC vallástudományi szekciója szervezésében megrendezésre kerülő műhelykonferenciára, amelyre 2016. november 11-én, pénteken kerül sor.

Helyszín: Partiumi Keresztyén Egyetem, str Primariei nr. 36 Oradea-Nagyvárad, Bartók Terem (1. emelet)  

Időpont: 9.30–14.30 óra (Kérjük, hogy mindenki 9 órára érkezzen meg. Pontosan szeretnénk kezdeni!)

Délelőtti ülésszak (Moderálás, dr. Baráth Béla Levente)

9.30–                Dr. Kovács Ábrahám: Köszöntés és műhelykonferencia menete

09.30–09.50     Dr. Tunyogi Lehel: Ciorean történelemszemlélete

09.50–10.00     Korreferátum, drs. Szatmári Elemér

10.00–10.20     Dr. Hatos Pál: „Hugenotta világ” Magyarországon a két világháború között. Ravasz László püspöki programja és megvalósulása

10.20–10.30     Korreferátum, dr. Kovács Ábrahám

10.30–10.45     Hozzászólások

10.45–11.05     dr. Pálfi József: Az Oxford Mozgalom recepciója a Királyhágómelléki Református Egyházkerületben

11.05–11.15     Korreferátum: Drs. Kulcsár Árpád

11.15–11.35     Drs Bodnár Lajos: A kálvinista Jókai Mór vallásszemlélete a Kőszívű ember fiai művében

11.35–11.45     Korreferátum, dr. Kovács Ábrahám

11.45–12.00     Hozzászólások

12.00–12.20     Drs. Geréb Miklós: A Bartók-Tárkányi káté újszerűsége a századforduló erdélyi

teológiájában

12.20–12.30     Korreferátum, Balázsné Kiss Csilla: Sass Kálmán, az „Érmellék Messiása” névjegye kátéirodalmunkban

12.30–12.45     Hozzászólások

13.00–13.30     Ebéd a Menzán

14.00–14.30     Az első teológiatörténeti kötet bemutatója és könyvvásár

 

Dr. Kovács Ábrahám                                                                                          Dr. Pálfi József

egyetemi docens                                                                                             egyetemi docens

 

reformacio