Szabályzatok és eljárási rendek

Alapvető szabályzatok és dokumentumok

A Partiumi Keresztény Egyetem Chartája

A Partiumi Keresztény Egyetem szervezeti felépítése

Hallgatói szabályzatok

Erasmus+ mobilitások szabályzata

Felvételi szabályzat alapképzésekre

Felvételi szabályzat magiszteri képzésekre

Hallgatói díjszabások

Tandíjak 2023-2024

Hallgatói ösztöndíjszabályzat

Neveléstudományi Intézet záróvizsga módszertana

Önkéntességi kreditszabályzat

Partiumi Tudományos Diákköri Konferencia szabályzata

Plágiumellenőrzés útmutató

Tanévbeosztás

Tanulmányi- és vizsgaszabályzat

Záróvizsga szabályzat alapképzésekre

Záróvizsga szabályzat magiszteri képzésekre

Szervezeti és működési szabályzatok

Alumni szabályzat

A Társadalomtudományi Kutatásetikai Bizottság szervezeti és működési szabályzata

Arany János Kollégium működési szabályzata

Bölcsészettudományi és Művészeti Kar szervezeti és működési szabályzata

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar szervezeti és működési szabályzata

Igazgatótanács szervezeti és működési szabályzata

Könyvtár működési szabályzata

Partium Kiadó szervezeti és működési szabályzata

Partiumi Nyelvközpont szervezeti és működési szabályzata

P'Arts'Hum folyóirat működési szabályzata

Szabályzat a PKE által adományozható címekről és díjakról

Szenátus szervezeti és működési szabályzata

Módszertanok

Kutatási és oktatási minősítési pótlékok megállapításának módszertana

Oktatói és kutatói állások elfoglalásának módszertana

Egyetemi választások szabályozása

A 2019-2020-as évi egyetemi választások ütemterve

A rektorválasztás módját meghatározó referendum szervezési módszertana

A diákképviselők megválasztásának rendkívüli szabályozása

Választási szabályzat