51. magyar nyelv hete: „A reformáció nyelvi hatásai”

Ünnepélyes megnyitó: 2017. április 25. (kedd), 10 óra, Partiumi Keresztény Egyetem

51. magyar nyelv hete: „A reformáció nyelvi hatásai”

Az 1967-ben indult magyar nyelv hete sorozat célja a tudományos alapú, egyúttal élményszerű anyanyelvi ismeretterjesztés elsősorban művelődési otthonokban, iskolákban. Az áprilisi „nyelvhetet” az 1869-ben alakult Tudományos Ismeretterjesztő Társulattal közösen szervezi az 1989-ben alakult Anyanyelvápolók Szövetsége. Az ide magyar nyelv hete 2017. április 24—30. között lesz. Ötven év után a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságával karöltve először nyílik meg a nyelvhét a határon túl, Nagyváradon.  Magyarország tíz megyéjében és a fővárosban több mint 50 rendezvény (emlékülés, előadás, kiállítás, rendhagyó nyelvtanóra, nyelvi vetélkedő, író-olvasó találkozó, Édes Anyanyelvünk szerkesztőségi ankét stb.) kapcsolódik a nyelvhéthez.

Ünnepélyes megnyitó: 2016. április 25. (kedd), Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, Primariei 27. Bartók-terem

10.00 Köszöntők, megnyitó előadások

Tőkés László, a PKE elnöke (Nagyvárad): Köszöntő

Szőcs Géza (miniszterelnöki főtanácsadó, a Magyar PEN Klub elnöke): Köszöntő

Pálfi József, a PKE rektora (Nagyvárad): Megnyitó beszéd

Juhász Judit elnök (Anyanyelvápolók Szövetsége, Budapest): Az 51. magyar nyelv hete. Megnyitó beszéd

Balázs Géza (ELTE-PKE, Budapest, Nagyvárad): A reformáció nyelvi hatásai

Pomozi Péter és Karácsony Fanni (ELTE, Budapest): Heyden Sebald Gyermeki beszélgetések c. műve, az első magyar világi könyv

11.30 Szünet

11.50 Előadások

Máthé Dénes (BBTE, Kolozsvár): A reformáció szerepe irodalmi nyelvünk 16. századi formálódásában

Vitéz Ferenc (Református Hittudományi Egyetem, Debrecen): A Nyugat protestantizmus-vitájának nyelvi (stílus-)rétegei

Pletl Rita (Sapientia Tudományegyetem, Marosvásárhely): Az anyanyelv: "a napfényre hozott kincs". A metafora hatása a nyelvről való gondolkodásban

Pölcz Ádám (ELTE, Budapest): A genfi zsoltárok – magyarul

Pomozi Péter–Karácsony Fanni (ELTE, Budapest): A Magyar nyelvű otthon. Magyarország című könyvsorozat első kötetének bemutatója

 51magyarnyelv